Нормативна уредба на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“