Национално външно оценяване в VII клас през учебната 2023/2024 година

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 9:00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 9:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 9:00 часа

 

Информация за организация на дейностите по провеждане на НВО за VII клас и реализиране на ДПП за учебната 2024/2025 г.

 

Учениците от МГ „Д-р Петър Берон“, които желаят да участват в изпит за проверка на способностите по музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт във връзка с кандидатстване в специализирани училища, могат да подадат заявление до Директора на Математическа гимназия в срок от 21.05.2024 до 31.05.2024 г.

 

 

Повече подробности – на сайтовете на МОН и РУО Варна.