Национално външно оценяване в VII клас през учебната 2018/2019 година

Български език и литература – 17 юни 2019 г., начало 9:00 часа

Математика – 19 юни 2019 г., начало 9:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 21 юни 2019 г., начало 9:00 часа

Повече подробности – на сайтовете на МОН и РУО Варна.