Национално външно оценяване в VII клас през учебната 2020/2021 година

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 9:00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 9:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 9:00 часа

 

Инструктаж за ученика

 

Повече подробности – на сайтовете на МОН и РУО Варна.