Национално външно оценяване в VII клас през учебната 2017/2018 година

Български език и литература – 21 май 2018 г.

Математика – 23 май 2018 г.

Повече подробности – на сайтовете на МОН и РУО Варна.