Национално външно оценяване в VII клас през учебната 2019/2020 година

Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 9:00 часа

Математика – 11 юни 2020 г., начало 9:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 9:00 часа

Повече подробности – на сайтовете на МОН и РУО Варна.