Учебна 2021/2022 година

1. Съгласно заповед на министъра на образованието и науката РД09-1805/ 31.08.2021 са определени следните на дати за провеждане на НВО:
За всички ученици:
– Български език и литература – 14 юни 2022 г.
– Математика – 16 юни 2022 г.
По желание на ученика:
Чужд език – 17 юни 2022 г. писмен изпит
по график устен изпит
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
20-22.06.2022 г. – по график
Моделът на НВО за X клас по предмети можете да видите на сайта на МОН

2. Във връзка с проверка на данните, с които ще се работи, е необходимо всеки ученик задължително да попълни следния формуляр от личната си поща …[email protected]

3. За явяването на НВО по БЕЛ и Математика не е необходимо да се подава заявление.

4. За да се яви на изпит по желание, ученикът трябва да подаде заявление от 7 до 11 февруари 2022 г. на Ивелина Петкова в стаята на заместник-директорите на 2 етаж в сградата на гимназията.
За всеки от изпитите по желание се подава отделно заявление, което може да бъде получено от ОФИС МГ или да изтеглите от тук:
заявлене за НВО за 10 клас по чужд език;
заявление за НВО за 10 клас по ИТ за измерване на дигитални компетентности.
Важно!
Всяко заявление трябва да бъде попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника.

Училищна комисия за провеждане на НВО в Х клас