Национално външно оценяване в Х клас през учебната 2019/2020 година

Български език и литература – 09 юни 2020 г., начало 8:00 часа

Математика – 11 юни 2020 г., начало 8:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2020 г., начало 8:00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 15 – 19 юни 2020 г. (по желание на всеки ученик)

Повече подробности – на сайтовете на МОН и РУО Варна.