Учебна 2020/2021 година

15.06.2021 г.
Учениците, разпределени за НВО в зали от 1 до 13 включително, ще са в III ОУ „Ангел Кънчев“ и ще влизат през входа откъм улица „Роза“ срещу документ за самоличност и с поставена предпазана маска на лицето.“

Учениците трябва да заемат местата си между 7:30 и 7:45 ч.
Изпитът започва в 8:00 ч.

 

14.06.2021 г.
Във връзка с претовареността на сградата на МГ за провеждане на НВО X клас и НВО VII клас част от учениците от X клас ще се явяват в III ОУ „Ангел Кънчев“. Учениците, разпределени в зали с номера от 1 до 13 включително, ще се явяват в ОУ „Ангел Кънчев“.

 

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 8:00 часа

Математика – 18 юни 2021 г., начало 8:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 8:00 часа

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности – по график в периода 11 – 15 юни 2021 г. (по желание на всеки ученик)

Повече подробности – на сайтовете на МОН и РУО Варна.