НП „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”- учебна 2023-24 г.

МГ „Д-р Петър Берон“  е с утвърдено име сред учебните заведения, които ежегодно се представени отлично на Националната олимпиада по математика, информатика, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, георгафия и икономика, философия, английски език, немски  и руски ези.

Доказателство за качеството на образование са не само спечелените през годините национални конкурси, достойното предствяне на националните олимпиади, но и последващата професионална реализация на нашите ученици, съответстваща на съвременните европейски изисквания.

С цел осигуряване на допълнително обучение и създаване на условия за изява на учениците с таланти, способности и интереси в определена област на познание училището през учебната 2023/2024 г. училището отново участва със свое проектно предложение по НП „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”.

Сформирани бяха следните групи:

Учебен предмет Брой групи
Български език и литература 1
Английски език 2
Немски език 1
Руски език 1
Математика 3
Информатика 6
Информационни технологии 1
Лингвистика 5
Философия 2
География и икономика 5
Физика 2
Астрономия 5
Химия и опазване на околната среда 2

 

Ръководителите са изявени наши учители, както и външни лектори – утвърдени имена в своята област.

Проектът  дава възможност за подготовка и развитие  едновременно на вече участвалите, както и на нови ученици, да се подготвят успешно за  олимпиадите и да разгърнат своя потенциал.