Съвременното училище в условията, в които се развива, има необходимост от обществена подкрепа и съпричастност.

Това наложи на 31.10.2002 г. в Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” представители на родителската и учителската общност да учредят сдружение с нестопанска цел “Училищно настоятелство на Математическа гимназия “Д-р Петър Берон”.

Предметът на дейност на сдружението е:
иницииране и презентиране на дейности за переспективното развитие на училището пред съответни компетентни органи, подпомагане на неговото развитие, решаване на текущи проблеми, свързани с работата му,набиране и изразходване на средства, необходими за да се постигнат целите на сдружението.

Годишни финансови отчети за 2011 година – тук и тук.

Годишни финансови отчети за 2012 година – тук, тук и тук.

Годишни финансови отчети за 2013 година – тук.

Годишен финансов отчет за 2014 година – тук.

Годишен финансов отчет за 2015 година – тук.

Годишен финансов отчет за 2016 година – тук.

Годишен финансов отчет за 2017 година – тук, тук и тук.

Годишен финансов отчет за 2018 година – тук.

Годишен финансов отчет за 2019 година – тук.

Годишен финансов отчет за 2020 година – тук.