Контакти

Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” - гр. Варна

Електронна поща: [email protected]
Адрес: гр. Варна, кв. Чайка, алея “Академик Никола Обрешков”

Директор
Елеонора Павлова

тел. 052/ 302-106
[email protected]
[email protected]

Работно време: 8:30 – 17:00 часа
Приемно време на директора: вторник от 15:00 до 17:00 часа

Заместник-директори по учебната дейност

Димитрина Докимова
Мария Гергова

тел. 052/ 302-107
[email protected]
[email protected]

Работно време
I смяна: 7:00 – 11:30 часа, 12:00 – 15:30 часа
II смяна: 11:30 – 15:00 часа, 15:30 – 20:00 часа

Заместник-директори по АСД

Марина Георгиева
Светлана Трайкова

тел. 052/ 302-107
[email protected]
[email protected]

Работно време
08:00 – 12:00 часа, 12:30 – 16:30 часа

Счетоводство

Нина Петрова

тел. 052/ 302-108
[email protected]

Работно време
08:00 – 12:00 часа, 12:30 – 16:30 часа

Секретар
Мария Георгиева
Невена Недялкова

тел. 052/ 302-108
[email protected]

Работно време
08:00 – 12:00 часа, 12:30 – 16:30 часа

Администратори на училищните платформи:

G Suite
Shkolo

[email protected]
[email protected]

Библиотекар, касиер, завеждащ АТС

Работно време
08:00 – 12:00 часа, 12:30 – 16:30 часа

Изпрати съобщение

Име: *

Email: *

Заглавие:

Съобщение: *