Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” – Варна е създадена през есента на 1883г. Тя преминава през няколко етапа на развитие, които съответстват на образователните и културни потребности на българското общество.

 • При създаването си училището е обявено за Държавна девическа гимназия с 4 класа. За неин пръв директор е назначен Георги Живков. Пълното си развитие като шестокласна гимназия училището достига през 1893 година.
 • Тогава започва изграждането на сградата на Девическата гимназия. Тя е построена по план на архитект Петко Момчилов в стил “модерен ренесанс”. Десетилетия наред това е най-красивата училищна сграда в България.
 • 1893г. – Девическата гимназия получава името “Мария Луиза”.
 • 1894г. – За директор е назначен Стоян Заимов.
 • До Първата световна война, благодарение на усилията на учители и ученици, както и на варненската културна общественост, гимназията се издига като един от главните просветни центрове в България. През този период в нея се учат две от най-изтъкнатите дами на българската култура – актрисата Адриана Будевска и поетесата Дора Габе .

Политическите промени, настъпили в България след Втората световна война, радикално променят смисъла и стила на обучение, както и характера на гимназията.

 • През 1945г. на гимназията е дадено името на видния възрожденски деец д-р Петър Берон.
 • През 1954г. гимназията се реформира в смесено училище – Второ единно училище, а в 1957г.- Второ средно политехническо училище.
 • В началото на учебната 1963г. е създадена първата математическа паралелка.
 • От учебната 1968/69г. училището се обособява като реална гимназия. В него се осъществява експеримент с нова програма за два профила -математически и хуманитарен.
 • От учебната 1971/72г. гимназията се профилира като математическа с име Втора математическа гимназия “Д-р Петър Берон”. С конкурс по математика са приети първите 240 ученици. Освен задължителните часове по математика, учениците изучават математическа логика, теория на вероятностите, комбинаторика, дискриптивна геометрия, теория на множествата и др.
 • Първата изява по математика в национален мащаб е още през 1972г., когато на Пролетния математически конкурс в град Казанлък ученичката Блага Райкова единствена получава максимален брой точки и взема първо място.
 • Математиците Здравко Чакъров, Иван Еников, Златаров, Лимуница Кирякова, Румен Ангелов, физиците Роза Войнова и Даковска, Росица Стефанова – учител по информатика, бяха пионерите в създаването на школи по съответните дисциплини и години наред работеха (а някои и до днес ) с жар.
 • През следващото десетилетие сред най-изявените математици – възпитаници на гимназията са: Христо Кръстев, Красимир Марков, Румен Ангелов, Дико Сурожон, Румен Марков, Огнян Трифонов, Васил Даскалов и др.
 • Училището развива разностранни интереси и способности у учениците. Това води до силни изяви и в областта на информатиката, биологията, химията, физиката, литературата.
 • От 1982г. се залага експеримент, чиято главна цел е съкръщаване срока на обучение, за да се даде възможност на най-талантливите ученици за ранно професионално реализиране.
 • През последните години продължават традиционно силните изяви главно в областта на математиката, информатиката и физиката.