Национален кръг на олимпиадата по ИТ – учебна 2016/2017 година

Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2018/2019 година