06.03.2024 г.
Протоколи с резултатите от областния кръг на олимпиадата по ИТ на предложените за допускане до национален кръг проекти по категории:
Интерактивни проекти          Мултимедийни проекти
Мултимедийни приложения          Софтуерни приложения
Големи обеми от данни         Разпределени приложения            Съвременни системи за визуална информация

 

21.02.2024 г.
На 25.02.2024 г. в STEM центъра на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ ще се проведе областния кръг на олимпиадата по информационни технологии. Участниците ще представят своите проекти по следния график.

 

19.02.2023
Резултати от областния кръг на олимпиадата по информационни технологии, проведен на 19.02.2023 г. (*.pdf)

 

15.02.2023 г.
Областният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 19.02.2023 г. (неделя) в STEM центъра на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ с начало 10:00 часа при следния график за защита на проектите.

 

15.03.2022 г.
Областният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 19.03.2022 г. (събота) от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.
Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 19 март 2022 г. в 08:30 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“ за инсталиране на проектите.
График на защитите (*.xlsx)
Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

05.05.2021 г.
На 8 май 2021 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна ще се проведе Националният кръг на олимпиадата по информационни технологии 2021  за участниците от Област Варна.

Допуснатите до участие ученици трябва да се явят на 8 май 2021 г. в 8:20 ч., да носят документ за самоличност (ученическа лична карта или ученическа книжка), син химикал за писане и маска за лице.

Националният тест започва в 9:00 ч. и е с продължителност 1 час за участниците от всички състезателни групи.

Защитите на проектите в шестте категории ще се проведат съгласно  публикувания в сайта на олимпиадата график.

Каним всички желаещи да гледат представянето на защитите на проектите в Националната олимпиада по информационни технологии 2021 на 08 май 2021 г. (събота) от 10:30 часа, да се включат в публичните видео стрийминг канали:

  1. Мултимедийни проекти
  2. Интерактивни проекти
  3. Софтуерни приложения
  4. Мултимедийни игри и симулации
  5. Интернет на нещата
  6. Разпределени уеб приложения

 

Национален кръг на олимпиадата по ИТ – учебна 2016/2017 година