19.02.2023
Резултати от областния кръг на олимпиадата по информационни технологии, проведен на 19.02.2023 г. (*.pdf)

 

15.02.2023 г.
Областният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 19.02.2023 г. (неделя) в STEM центъра на Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ с начало 10:00 часа при следния график за защита на проектите.

 

15.03.2022 г.
Областният кръг на олимпиадата по информационни технологии ще се проведе на 19.03.2022 г. (събота) от 09:00 часа в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна.
Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 19 март 2022 г. в 08:30 ч. в МГ „Д-р Петър Берон“ за инсталиране на проектите.
График на защитите (*.xlsx)
Провеждането на олимпиадата ще се осъществява при спазване на всички противоепидемични  мерки, като е необходимо учениците да носят защитна маска за лице и документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

05.05.2021 г.
На 8 май 2021 г. в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна ще се проведе Националният кръг на олимпиадата по информационни технологии 2021  за участниците от Област Варна.

Допуснатите до участие ученици трябва да се явят на 8 май 2021 г. в 8:20 ч., да носят документ за самоличност (ученическа лична карта или ученическа книжка), син химикал за писане и маска за лице.

Националният тест започва в 9:00 ч. и е с продължителност 1 час за участниците от всички състезателни групи.

Защитите на проектите в шестте категории ще се проведат съгласно  публикувания в сайта на олимпиадата график.

Каним всички желаещи да гледат представянето на защитите на проектите в Националната олимпиада по информационни технологии 2021 на 08 май 2021 г. (събота) от 10:30 часа, да се включат в публичните видео стрийминг канали:

  1. Мултимедийни проекти
  2. Интерактивни проекти
  3. Софтуерни приложения
  4. Мултимедийни игри и симулации
  5. Интернет на нещата
  6. Разпределени уеб приложения

 

Национален кръг на олимпиадата по ИТ – учебна 2016/2017 година