Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2018/2019 година