Интересно за учениците

2301, 2019

Изложение по проект „Световно образование“

23/01/2019|

На 26 феврури 2019 година в хотел „Черно море“, Варна, от 11:00 до 18:30 часа ще се проведе изложение по проект „Световно образование“, посветено на висшето образование в България и в чужбина, както и на езиковите ваканции. Регистрацията [...]

2809, 2018

Международна трудова борса „Европейски ден на труда“

28/09/2018|

Агенцията по заетостта организира международна трудова борса "Европейски ден на труда". Събитието ще се проведе на 10 октомври 2018 г. от 9:30 до 17:00 часа в Двореца на спорта и културата, гр. Варна, бул. "Княз [...]

1909, 2018

Изложение по проект „Световно образование“

19/09/2018|

На 28 септември 2018 година в хотел "Черно море", Варна, от 11:00 до 18:30 часа ще се проведе изложение по проект "Световно образование", посветено на висшето образование в България и в чужбина, както и на езиковите ваканции. Регистрацията [...]

2806, 2018

Международен конкурс за детска рисунка „Моите мечти“

28/06/2018|

Предстои провеждането на третия международен конкурс в областта на изкуствата "Магията на приятелството", като темата на настоящото издание на конкурса е "Моите мечти". За повече подробности - вижте тук.

2806, 2018

Национална програма „Обучение за IT кариера“

28/06/2018|

Националната програма предлага формат за обучение по програмиране на ученици от цялата страна за придобиване на професионална квалификация по професия „Приложен програмист“. Обучението е предназначено за ученици в средни училища, профилирани гимназии и професионални гимназии, [...]