27.08.2021 г. Национална кампания на KWIAT за профилактика на детското зрение 2021
Националната кампания на KWIAT за профилактика на детското зрение се организира за девета поредна година през месеците  септември и октомври. В рамките на кампанията се извършва безплатен очен скрининг за деца и младежи между и 6 и 18 години.
Очният скрининг е част от първичното здравеопазване, което е приоритет в европейски и световен мащаб. Ранната диагностика на детското зрение в България е съществен проблем и кампанията дава възможност да се работи активно за неговото преодоляване. Скринингът позволява да се идентифицират навреме децата с потенциални зрителни проблеми и те да бъдат насочени за преглед при специалист. Много често те успешно прикриват различни зрителни дефицити и в училищна възраст тези състояния биват тълкувани нерядко погрешно като недостиг на внимание, свръхактивност, неспособност за учене и др.
Вярваме, че всички заедно ще помогнем на хиляди деца да прегледат очите си.

 

21.09.2020 г.  Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

 

21.09.2020 г. Възможност за финансово подпомагане на семействата на ученици, записани за обучение в VIII клас
Родителите, чиито деца ще бъдат осмокласници, могат да кандидатстват до 15 октомври за получаване на помощ в размер на 250 лв. съгласно Постановление №155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в VIII клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

 

08.09.2020 г. Наръчник за родители „12 идеи за родители в ковид криза“, разработен от Асоциация „Родители“