21.09.2020 г.  Целева помощ за семействата на деца до 14-годишна възраст при обявяване на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка

21.09.2020 г. Възможност за финансово подпомагане на семействата на ученици, записани за обучение в VIII клас
Родителите, чиито деца ще бъдат осмокласници, могат да кандидатстват до 15 октомври за получаване на помощ в размер на 250 лв. съгласно Постановление №155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в VIII клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната година.

 

08.09.2020 г. Наръчник за родители „12 идеи за родители в ковид криза“, разработен от Асоциация „Родители“