Записване в групите за Занимания по интереси за учебната 2021/2022 г. за ученици на МГ „Д-р П. Берон“

Уважаеми родители и ученици,

В началото на всяка учебна година стартира кампания по записването на ученици в групите по интереси към Математическа гимназия. Тези извънкласни форми са в различни области, според интересите на учениците.

С участието си в тези групи всеки ученик може да развие своите умения, да допълни знанията си, да запълни времето си с участие в интересна и пълноценна среда, да се развива и работи в екип, да участва в състезания.

През учебната 2021/2022 г. се предлагат дейности, които са ръководени както от учители от МГ, така и от външни лектори, специалисти в своите области.

От приложената таблица се избират и класират желанията за участие в занимания по интереси.

Заявленията могат да се вземат от от „ОФИС МГ“ от класните ръководители на учениците от V до VIII клас или от отговорника на класа към ученически съвет за учениците от IX до XII клас.

Заявленията трябва да се попълнят и подпишат от ученик и родител.

Попълнените заявления се събират от класните ръководители на учениците V до VIII клас или отговорниците на класовете от IX до XII клас и ги предават при заместник-директорите по учебна дейност на МГ.

Информация за групите може да се получи от ръководителите или от Мария Гергова – старши учител по информатика и информационни технологии.

Краен срок за подаване: 1 октомври 2021 г .