Записване в групите за Занимания по интереси за учебната 2022/2023 г. за ученици на МГ „Д-р П. Берон“

Уважаеми родители и ученици,

В началото на всяка учебна година стартира кампания по набирането на участници в групите по интереси към Математическа гимназия. Тези извънкласни форми  са в различни области, според интересите на учениците. Наредбата сочи като приоритетни тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на живот“, „Спорт“.  Изискването минимум 40 % да са по „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ (т.нар. STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics) задава кючовата им приоритетност.

С участието си в тази дейност всеки ученик може да развие своите умения, да допълни знанията си, да запълни времето си с  участие в интересна и пълноценна среда, да се развива и работи в екип, да участва в състезания.

През учебната 2022/23 г. се предлагат много и разнообразни дейности, които са ръководени както от учители от  МГ, така и от външни лектори, специалисти в своите области.

От приложената таблица се избират и класират желанията за участие в занимания по интереси. Един ученик може да посочи до три желания.

Заявленията се вземат  от  „ОФИС МГ“ или могат да се изтеглят оттук (*.docx).

Подаването се извършва лично или онлайн.

При лично попълване готовото заявление се предава на класния или на  отговорника на класа към ученически съвет, които  ги предават, след като бъдат попълнени, при заместник-директорите по учебна дейност на МГ.

Онлайн подаването се извършва чрез попълване на формуляра и прикачване на подписаното заявление.

Краен срок за  подаване:  4 октомври 2022 г.