Държавни зрелостни изпити 2020 година

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити
От 04.03.2020 г. до 17.03.2020 г. по допълнително уточнен ред.

Инструктаж на зрелостника

 

Дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2019/2020 г.

сесия май-юни:

  • БЕЛ – 20 май 2020 г., начало 8:00 ч.
  • Втори ДЗИ – 22 май 2020 г., начало 8:00 ч.
  • ДЗИ по желание – от 26 май до 29 май 2020 г., начало 8:00 ч.

сесия август-септември

  • БЕЛ – 27 август 2020 г., начало 8:00 ч.
  • Втори ДЗИ – 28 август 2020 г., начало 8:00 ч.
  • ДЗИ по желание – от 31 август до 3 септември 2020 г., начало 8:00ч.

По-подробна информация можете да намерите на:

 

Информация за предоставяни обществени услуги:

  1. Издаване на диплома за средно образование.
  2. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
  3. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
  4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.