График за провеждане на изпити за промяна на годишни оценки от гимназиален етап за ученици, заършили 12 клас през учебната 2020/2021 г.

Дата Начален час Предмет Клас Вид подготовка Вид на изпита Продължителност
17.05.2021 08:30 Химия и опазване на околната среда 10 задължителна подготовка писмен 3 часа
08:30 Математика 9 профилирана подготовка писмен 3 часа
08:30 Немски език (I ЧЕ) 9 профилирана подготовка писмен 3 часа
11:30 устен 1 час
08:30 Английски език (I ЧЕ) 9 профилирана подготовка писмен 3 часа
11:30 устен 1 час
08:30 Информационни технологии 9 задължителна подготовка писмен 3 часа
11:30 практически 3 часа
13:30 Математика 10 профилирана подготовка писмен 3 часа
13:30 Немски език (I ЧЕ) 10 профилирана подготовка писмен 3 часа
16:30 устен 1  час
18.05.2021 08:00 Немски език (I ЧЕ) 11 профилирана подготовка писмен 3 часа
11:00 устен 1 час

Учениците следва да се явят 30 минути преди началото на изпита за да бъдат насочени и заемат местата си.
Необходимо е да си носят химикал, чертожни инструменти и маска за лице.
За конспекти учениците могат да се обърнат към заместник-директорите по учебна дейност от 10 до 14.05.2021 г.

 

Дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2020/2021 г.

сесия май-юни

  • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08:00 часа
  • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08:00 часа
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

сесия август-септември

  • Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч..
  • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
  • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

 

Изисквания към снимките, които зрелостниците трябва да предоставят

 

Инструктаж на зрелостника

 

По-подробна информация можете да намерите на:

 

Информация за предоставяни обществени услуги:

  1. Издаване на диплома за средно образование.
  2. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
  3. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
  4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.