Дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2020/2021 г.

сесия май-юни

 • Български език и литература – 19 май 2021 г., начало 08:00 часа
 • Втори държавен зрелостен изпит – 21 май 2021 г., начало 08:00 часа
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 26 май 2021 г. – 31 май 2021 г.

сесия август-септември

 • Български език и литература – 26 август 2021 г., начало 08,00 ч..
 • Втори държавен зрелостен изпит – 27 август 2021 г., начало 08,00 ч.
 • Държавни зрелостни изпити по желание на ученика: в периода 30 август 2021 г. – 02 септември 2021 г.

 

16.06.2020 г.
Зрелостниците ще могат да видят изпитните си работи на 17.06.2020 г. (сряда) от 13:30 до 17:00 часа в МГ.
Изпитните работи се разглеждат лично от зрелостника в присъствие на член на зрелостната комисия.

 

29.05.2020 г.
Във връзка с явяване на ДЗИ обръщаме внимание на зрелостниците, че трябва да се явят в сградата на съответното училище 1 час преди обявеното начало.

 

19.05.2020 г.   Важно

 1. Във връзка с решение на СУ да не се провеждат някои от кандидатстудентските изпити се допуска до 12:00 часа на 20.05.2020 г. извънредно да се подаде  заявление за явяване на III ДЗИ. Поместена е и информация за това кои изпити в СУ няма да се проведат.
  От тук (*.pdf     *.docx) можете да изтеглите заявление, което след като бъде попълнено, трябва да бъде изпратено на [email protected]. Краен срок за изпращане: 12:00 часа на 20.05.2020 г.

 2. Преди 29.05.2020 г. ще бъде направен инструктаж на зрелостниците. Инструктажът е качен тук. Очакват се малко по-конкретни указания от РУО-Варна и тогава ще бъде направен инструктажът, в Google Meet от класния ръководител и директора.

 

Варненски свободен университет организира „Виртуален отворен прозорец“ за лица с интереси в областта на чуждите езици,
26.05.2020 г., 18,00 часа

Събитието ще отведе участниците към „интерактивна дискусионна аудитория“ на живо, по време на която те ще могат да обсъдят с експерти от Варненския свободен университет своето кариерно развитие и различни възможности, които университетът предоставя на лица със специални езикови компетенции.

Участниците и техните родители ще имат възможност да участват в интерактивните презентации в реално време и да задават конкретни въпроси, свързани с обучението и приема в университета. Виртуалната среща ще се проведе на 26.05.2020 г. от 18.00 часа чрез Google Hangout Meet.

График на изпитите за промяна на годишни оценки при завършване на гимназиален етап

Изпитите ще се проведат в сградата на МГ „Д-р П. Берон“  – Варна при спазване на противоепидемиологичните изисквания за опазване на здравето на участващите в изпитите.

Дата Начален час Продължителност Вид на изпита Предмет Клас Вид подготовка
20.5.2020 9:00 3 астрономически часа писмен математика 9 профилирана подготовка
21.5.2020 9:00 3 астрономически часа писмен математика 10 профилирана подготовка
9:00 3 астрономически часа писмен Немски език 9 профилирана подготовка
9:00 3 астрономически часа писмен Немски език 10 профилирана подготовка
14:00 1 астрономически час устен Немски език 9 профилирана подготовка
14:00 3 астрономически час устен Немски език 10 профилирана подготовка

Изпитите са върху учебното съдържание за съответния клас.

За подготовка да се използват учебниците:
–  за профилирана подготовка по математика за съответния клас на изд.“Регалия 6″;
– по немски език за 9 клас  – Sicher B2.1;
– по немски език за 10 клас – Direkt hautnah

Подаване на заявления за допускане до изпити за промяна на годишната оценка

Образец на заявление (*.docx)
Срок за подаване – 30.04.2020 г.
Попълнените заявления да се изпращат в електронен вид на имейл: [email protected]

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити
От 04.03.2020 г. до 17.03.2020 г. по допълнително уточнен ред.

 

Изисквания към снимките, които зрелостниците трябва да предоставят

 

Инструктаж на зрелостника

 

Дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2019/2020 г.

сесия май-юни (нови дати, определени със заповед № РД09-919/05.05.2020 г.):

 • Български език и литература – 01 юни 2020 г., начало 09:00 часа
 • Втори държавен зрелостен изпит – 03 юни 2020 г., начало 09:00 часа
 • Държавни зрелостни изпити по желание по:
  • немски език, руски език, френски език, испански език, италиански език, химия и опазване на околната среда и физика и астрономия – 02 юни 2020 г., начало 08:00 часа;
  • математика и география и икономика – 02 юни 2020 г., начало 14:00 часа;
  • биология и здравно образование и философски цикъл – 04 юни 2020 г., начало 08:00 часа;
  • английски език и история и цивилизация – 04 юни 2020 г., начало 14:00 часа.

сесия август-септември

 • БЕЛ – 27 август 2020 г., начало 8:00 ч.
 • Втори ДЗИ – 28 август 2020 г., начало 8:00 ч.
 • ДЗИ по желание – от 31 август до 3 септември 2020 г., начало 8:00ч.

 

По-подробна информация можете да намерите на:

 

Информация за предоставяни обществени услуги:

 1. Издаване на диплома за средно образование.
 2. Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити.
 3. Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити.
 4. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи.