Вътрешни правила за достъп до обществена информация на МГ „Д-р П. Берон” – гр. Варна

Ред и условия за повторно използване на информация

Заявление за достъп до обществена информация

Протокол за достъп до обществена информация

 

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация
2022 година
2023 година