•   ученици с положителен PCR тест под карантина, в условията на ОЕСР: 1
  •   учители с положителен PCR тест: 2
  •   помощен персонал с положителен PCR тест под карантина: 0
  •   ученици, контактни с лица с положителен PCR тест под карантина, обучавани в ОЕСР: 8
  •   учители, контактни с лица с положителен PCR тест под карантина: 0