Директор
Елеонора Павлова

тел. 052/ 302-106
моб. 0883299869
[email protected]
[email protected]

Заместник-директори

по учебна дейност:
тел. 052/ 302-107

Димитрина Докимова
моб. 0884178751
[email protected]

Мария Гергова
[email protected]

по административно-стопанска дейност:
Емил Димитров
моб. 0886880061
[email protected]

Секретар

тел. 052/ 302-108
[email protected]
Мария Георгиева
Невена Недялкова