Директор
Павлин Панов Петков

тел. 052/ 302-106
моб. 0888614626
[email protected]
[email protected]

Заместник-директори

по учебна дейност:
тел. 052/ 302-107

Евгения Михайлова
[email protected]
Елеонора Павлова
моб. 0883299869 [email protected]
Димитрина Докимова
моб. 0884178751 [email protected]

по административно-стопанска дейност:
Емил Димитров
моб. 0886880061 [email protected]

Секретар

тел. 052/ 302-108
[email protected]
Мария Георгиева
Невена Недялкова