Ръководство на
Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” – Варна

Директор
Павлин Панов Петков

Заместник-директори

по учебна дейност:
Евгения Цонева Михайлова
[email protected]
Елеонора Стефанова Павлова
[email protected]
Димитрина Евдокиева Докимова
[email protected]

по административно-стопанска дейност:
Емил Димитров
[email protected]

тел. 052/ 302-107