Директор
Елеонора Павлова

тел. 052/ 302-106
моб. 0883299869
[email protected]
[email protected]

Работно време: 8:30  –   17:00 часа

Приемно време на директора: вторник от 14:00 до 16:00 часа

Заместник-директори по учебна дейност

тел. 052/ 302-107

Димитрина Докимова
моб. 0884178751
[email protected]

Мария Гергова
[email protected]

Работно време
I смяна: 7:00 – 11:30 часа,  12:00 – 15:30 часа
II смяна: 11:30 – 15:00 часа,  15:30 – 20:00 часа

Заместник-директор по административно-стопанска дейност

Емил Димитров
моб. 0886880061
[email protected]

Работно време
08:00 – 12:00 часа, 12:30 – 16:30 часа

Секретар

тел. 052/ 302-108
[email protected]
Мария Георгиева
Невена Недялкова

Работно време
08:00 – 12:00 часа, 12:30 – 16:30 часа