BG
РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ІV КЛАС
В МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" – ВАРНА
ЗА УЧЕБНАТА 2010/2011 ГОДИНА

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" - гр. Варна има повече от 25 годишен опит в откриването и обучението на талантливи ученици в областта на математиката и информатиката. Тези заложби на децата започват да се проявяват на около 10-12 годишна възраст.

През годините се утвърд и традицията подборът на такива ученици да се извършва докато те са в ІV клас, а обучението им в МГ да започва от V клас. С всяка изминала година технологията за извършване на приема се усъвършенства.

На основание чл.26а от Закона за Народната просвета, след съгласуване със съотвтните институции, за учебната 2010/2011година регламентът за прием на 56 ученика (две паралелки) в V клас ще бъде следния:

 1. Четвъртокласниците, се считат за приети, ако на “Зимни математически състезания 2010" - Русе – 30-31.01.2010г. са получили не по-малко от 75% от максимално достигнатия брой точки в състезанието, но не повече от 8 ученици;
 2. За останалите места учениците се класират чрез сумата от двата най-високи резултата , постигнати на следните изяви, провеждани в гр. Варна:
  • Областен кръг на олимпиадата по информатика - 6 март 2010г.
  • Областен кръг на математическо състезание "Европейско кенгуру" - 20 март 2010г.;
  • Областен кръг на олимпиадата по математика* - 17 април 2010г. ;
  • “Великденско математическо състезание” – 24 април 2010г.;
  • "Преглед на знанията по математика" – 9 май 2010г.;
  • "Преглед на знанията по информатика " – 16 май 2010г.

Резултатите се зачитат за класиране, при условие, че ученикът се е явил на състезанието в Математическа гимназия или Математическа гимназия е съорганизатор.
Подреждането на кандидатите става чрез числата, получени при умножението на броя на точките от съответното състезание с числото:

 • 0,33 - за Областен кръг на олимпиадата по информатика,
 • 0,75 - за Областен кръг на математическото състезание "Европейско кенгуру",
 • 4,5 - за Областен кръг на олимпиадата по математика,
 • 1,12 – за Великденското математическо състезание,
 • 1 – за "Преглед на знанията по математика ",
 • 1 – за "Преглед на знанията по информатика ".

По този начин резултатите стават сравними и се елиминира пропускането или слабото представяне на една или повече от изявите.
Процедурата по приема може да се променя с решение на Педагогическия съвет, при промяна на регламента на някое от посочените състезания. Изменения могат да произтекат и от нормативни актове, Наредби, писма и др. на МОМН или РИО Варна.
Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет на 14. 09. 2009г.

* До участие в Областния кръг на олимпиадите по математика и информатика се допускат ученици, получили не по-малко от 75% от максималния брой точки на Общинските кръгове на олимпиадата.

График на състезанията през учебната 2009/2010 г., резултатите от които могат да се използват за подбор на ученици за прием след IV клас в МГ

Програма и примерна тема на "Преглед на знанията по информатика"

ПАВЛИН ПЕТКОВ
ДИРЕКТОР

« page generated in: 0.004sec with 1 query »