EN
РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ІV КЛАС
В МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" – ВАРНА
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНA
 
 
 

      Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" - гр. Варна има 30-годишен опит в откриването и обучението на талантливи ученици в областта на математиката и информатиката. Тези заложби на децата започват да се проявяват на около 10-12 годишна възраст.

   През годините се утвърди традицията подборът на такива ученици да се извършва докато те са в ІV клас, а обучението им в МГ да започва от V клас. С всяка изминала година технологията за извършване на приема се усъвършенства.

   На основание чл.26а от Закона за Народната просвета, след съгласуване със съответните институции, за учебната 2014/2015 година регламентът за прием на 56 ученици (две паралелки) в V клас ще бъде следният:

 1. Четвъртокласниците, се считат за приети, ако на на “Зимните състезания по информатика" група Е – 1-2.03.2014г., Велико Търново или “Пролетните математически състезания"– 31.03-02.04.2014г., Русе са получили не по-малко от 75% от максимално достигнатия брой точки в състезанията, но не повече от 8 ученици;
 2. За останалите места учениците се класират чрез сумата от двата най-високи резултата , постигнати на следните изяви, провеждани в гр. Варна:
  • Областен кръг на Математическото състезание "Европейско Кенгуру" - 22 март 2014 г. ;
  • Областен кръг на олимпиадата по информатика* - 29 март 2014г. ;
  • Областен кръг на олимпиадата по математика* - 30 март 2014г. ;
  • "Великденско математическо състезание" – 12 април 2014г. ;
  • "Преглед на знанията по математика" – 10 май 2014г. ;
  • "Преглед на знанията по информатика " – 17 май 2014г.

   Резултатите се зачитат за класиране, при условие, че ученикът се е явил на състезанието в Математическа гимназия или Математическа гимназия е съорганизатор.
   Подреждането на кандидатите става чрез числата, получени при умножението на броя на точките от съответното състезание с числото:

 • 0,625 за Областен кръг на Математическото състезание "Европейско Кенгуру",
 • 0,280 за Областен кръг на олимпиадата по информатика,
 • 4,000 за Областен кръг на олимпиадата по математика,
 • 1,000 за "Великденско математическо състезание",
 • 1,000 за "Преглед на знанията по математика",
 • 1,000 за "Преглед на знанията по информатика".

   По този начин резултатите стават сравними и се елиминира пропускането или слабото представяне на една или повече от изявите.
   Процедурата по приема може да се променя с решение на Педагогическия съвет, при промяна на регламента на някое от посочените състезания. Изменения могат да произтекат и от нормативни актове, Наредби, писма и др. на МОН или РИО Варна.
   Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет на 26.11.2013г.

   *До участие в Областния кръг на олимпиадите по математика и информатика се допускат ученици, получили не по-малко от 75% от максималния брой точки на Общинските кръгове на олимпиадата.

   Програма и примерна тема на "Преглед на знанията по математика"
   Програма и примерна тема на "Преглед на знанията по информатика"

ПАВЛИН ПЕТКОВ
ДИРЕКТОР

Търсене
Ö S D

Изпитен център за Австрийска езикова диплома
Полезни връзки
МОН, РИО,
Община Варна
Актуално
Пробни изпити
Интернет каталог
на библиотеката

Държавни
зрелостни изпити

Закон за защита
от дискриминация

УЧАСТВАМ
И ПРОМЕНЯМ

Извънкласни
дейности

« page generated in: 0.007sec with 3 queries »