EN DE
29 юни 2015г.
Класиране на учениците от 4 клас за прием в МГ "Д-р П. Берон" за учебнта 2015/2016г.
16.03.2015г.
Регламент за турнира "Млад талант"

27.01.2015г.
На 14.02.2015г. ще се проведе контролна работа за определяне на разширения състав на отбора на МГ за "Пролетните математически състезания".
Повече информация 
РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ІV КЛАС
В МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" – ВАРНА
ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНA
 
 
 

      Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" - гр. Варна има 30-годишен опит в откриването и обучението на талантливи ученици в областта на математиката и информатиката. Тези заложби на децата започват да се проявяват на около 10-12-годишна възраст.

   През годините се утвърди традицията подборът на такива ученици да се извършва докато те са в ІV клас, а обучението им в МГ да започва от V клас. С всяка изминала година технологията за извършване на приема се усъвършенства.

   На основание чл.26а от Закона за Народната просвета, след съгласуване със съответните институции, за учебната 2015/2016 година да се приемат в V клас 56 ученици (две паралелки), които са измежду класираните в низходящ ред чрез сумата от двата най-високи резултата, постигнати на следните изяви:

 1. “Зимните състезания по информатика" група Е – 28.02 -1.03.2015г., Велико Търново или “Пролетните математически състезания"– 28 - 30.03.2015г., Бургас.
 2. Състезания, провеждани в гр. Варна:
  • Областен кръг на олимпиадата по математика* - 3 февруари 2015г. ;
  • Областен кръг на олимпиадата по информатика* - 20 март 2015г. ;
  • Областен кръг на Математическото състезание "Европейско Кенгуру" и турнира "Млад талант"** - 21 март 2015 г. ;
  • "Великденско математическо състезание” – 19 април 2015г. ;
  • "Преглед на знанията по информатика" – 9 май 2015г.;
  • "Преглед на знанията по математика" – 16 май 2015г.

   Резултатите от състезанията, които се провеждат в гр. Варна, се зачитат за класиране, при условие че ученикът се е явил на състезанието в Математическа гимназия или Математическа гимназия е съорганизатор. 
   Учениците, участвали в посочените състезания или олимпиади, се подреждат в низходящ ред чрез числата, получени както следва:

 1. На учениците, постигнали I, II или III резултат на “Зимните състезания по информатика" група Е или “Пролетните математически състезания, се присъждат съответно 100, 95 и 90 точки, умножени с числото 1; 
 2. На учениците, участвали на посочените състезания в град Варна, броят на точките от съответното състезание се умножава с числото: 
 • 0,625 за Областен кръг на Математическото състезание "Европейско Кенгуру" и точките, получени на допълнителните задачи, решавани за турнира "Млад талант", умножени с числото 1, 
 • 0,280 за Областен кръг на олимпиадата по информатика,
 • 4,000 за Областен кръг на олимпиадата по математика,
 • 1 за "Великденско математическо състезание",
 • 1 за "Преглед на знанията по математика",
 • 1 за "Преглед на знанията по информатика".

   По този начин резултатите стават сравними и се елиминира пропускането или слабото представяне на една или повече от изявите.

   В срок до 30 май 2015г. се обявява класирането на учениците и за приемане в V клас се поканват първите 56. При незаписване се поканва следващият/следващите в класирането до запълване на обявените места. Учениците с равен бал се поканват едновременно. 

   Процедурата по приема може да се променя с решение на Педагогическия съвет при промяна на регламента на някое от посочените състезания. Изменения могат да произтекат и от нормативни актове, Наредби, писма и др. на МОН или РИО - Варна.

   Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет на 4. 11. 2014г.

   * До участие в Областния кръг на олимпиадата по математика се допускат ученици, получили не по-малко от 75% от максималния брой точки на Общинския кръг на олимпиадата. 

   ** Турнирът "Млад талант" се провежда в деня на областния  кръг на Математическото състезание "Европейско кенгуру". Учениците от 4 клас, които желаят могат да решават допълнителни задачи с подробно описване на решенията в продължение на 60 минути. За тези задачи те могат да получат до 20 точки. За победител в турнира се определя ученикът, събрал най-много точки от Математическото състезание "Европейско кенгуру" и допълнителните задачи. На победителя се връчва купата на Директора на МГ.

ПАВЛИН ПЕТКОВ
ДИРЕКТОР

   График на състезанията

   Програма и примерна тема на "Преглед на знанията по математика" 

   Програма и примерна тема на "Преглед на знанията по информатика"

 

Търсене
Ö S D

Изпитен център за Австрийска езикова диплома
Календар
26.09.2015
Начало на
занятия школи

01.10.2015
Начало на
НП "С грижа..."

Полезни връзки
МОН, РИО,
Община Варна
Актуално
Пробни изпити
Държавни
зрелостни изпити

Закон за защита
от дискриминация

Вътрешни правила за достъп
до обществена информация
на МГ "Д-р Петър Берон"

Извънкласни
дейности

« page generated in: 0.006sec with 3 queries »