EN DE
27 май 2014г.
13 май 2014г.
   Във връзка с т.1 от Регламента за прием на ученици в V клас в МГ за учебната 2014/2015г., до 20 май 2014г., учениците, класирани до No.12 (включително) се поканват да заявят своето желание да бъдат записани чрез подаване на заявление  в канцеларията на МГ. Работно време: 8:30 - 12:00ч., 13:00 - 16:00ч.
   Списък на учениците от 4 клас, класирани по т.1 от Регламента 
 
21 май 2014г.
      Във връзка с реализиране на т.1 от Регламента, МГ поканва учениците с номера 13,14,15 и 16 да заявят своето желание да бъдат записани чрез подаване на заявление  в канцеларията на МГ до 26 май 2014г.
      Работно време: 22 май 2014г. - 9:00 до 15:00ч.;
                          23 май 2014г. - от 12:00ч до 15:00ч.;
                          26 май 2014г. - от 9:00- 12:00ч., 13:00 - 1500ч.

 

 
РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ІV КЛАС
В МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" – ВАРНА
ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНA
 
 
 

      Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" - гр. Варна има 30-годишен опит в откриването и обучението на талантливи ученици в областта на математиката и информатиката. Тези заложби на децата започват да се проявяват на около 10-12 годишна възраст.

   През годините се утвърди традицията подборът на такива ученици да се извършва докато те са в ІV клас, а обучението им в МГ да започва от V клас. С всяка изминала година технологията за извършване на приема се усъвършенства.

   На основание чл.26а от Закона за Народната просвета, след съгласуване със съответните институции, за учебната 2014/2015 година регламентът за прием на 56 ученици (две паралелки) в V клас ще бъде следният:

 1. Четвъртокласниците, се считат за приети, ако на на “Зимните състезания по информатика" група Е – 1-2.03.2014г., Велико Търново или “Пролетните математически състезания"– 31.03-02.04.2014г., Русе са получили не по-малко от 75% от максимално достигнатия брой точки в състезанията, но не повече от 8 ученици;
 2. За останалите места учениците се класират чрез сумата от двата най-високи резултата , постигнати на следните изяви, провеждани в гр. Варна:
  • Областен кръг на Математическото състезание "Европейско Кенгуру" - 22 март 2014 г. ;
  • Областен кръг на олимпиадата по информатика* - 29 март 2014г. ;
  • Областен кръг на олимпиадата по математика* - 30 март 2014г. ;
  • "Великденско математическо състезание" – 12 април 2014г. ;
  • "Преглед на знанията по математика" – 10 май 2014г. ;
  • "Преглед на знанията по информатика " – 17 май 2014г.

   Резултатите се зачитат за класиране, при условие, че ученикът се е явил на състезанието в Математическа гимназия или Математическа гимназия е съорганизатор.
   Подреждането на кандидатите става чрез числата, получени при умножението на броя на точките от съответното състезание с числото:

 • 0,625 за Областен кръг на Математическото състезание "Европейско Кенгуру",
 • 0,280 за Областен кръг на олимпиадата по информатика,
 • 4,000 за Областен кръг на олимпиадата по математика,
 • 1,000 за "Великденско математическо състезание",
 • 1,000 за "Преглед на знанията по математика",
 • 1,000 за "Преглед на знанията по информатика".

   По този начин резултатите стават сравними и се елиминира пропускането или слабото представяне на една или повече от изявите.
   Процедурата по приема може да се променя с решение на Педагогическия съвет, при промяна на регламента на някое от посочените състезания. Изменения могат да произтекат и от нормативни актове, Наредби, писма и др. на МОН или РИО Варна.
   Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет на 26.11.2013г.

   *До участие в Областния кръг на олимпиадите по математика и информатика се допускат ученици, получили не по-малко от 75% от максималния брой точки на Общинските кръгове на олимпиадата.

   Програма и примерна тема на "Преглед на знанията по математика"
   Програма и примерна тема на "Преглед на знанията по информатика"

ПАВЛИН ПЕТКОВ
ДИРЕКТОР

7.04.2014.
Поради промяна на почивните дни през месец май 2014г., "Прегледът на знанаията по математика" ще се проведе на 11 май 2014г., вместо на 10 май 2014г.

Търсене
Ö S D

Изпитен център за Австрийска езикова диплома
Календар
13.10.2014
Смени

Полезни връзки
МОН, РИО,
Община Варна
Актуално
Пробни изпити
Държавни
зрелостни изпити

Закон за защита
от дискриминация

Вътрешни правила за достъп
до обществена информация
на МГ "Д-р Петър Берон"

Извънкласни
дейности

« page generated in: 0.005sec with 3 queries »