EN DE

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН І
V КЛАС
В МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" – ВАРНА
ЗА УЧЕБНАТА 201
6/2017 ГОДИНА

 

 

Математическа гимназия "Д-р Петър Берон" - гр. Варна има повече от 30-годишен опит в откриването и обучението на талантливи ученици в областта на математиката и информатиката. Тези заложби на децата започват да се проявяват на около 10-12 годишна възраст.

През годините се утвърди традицията подборът на такива ученици да се извършва, докато те са в ІV клас, а обучението им в МГ да започва от V клас. С всяка изминала година технологията за извършване на приема се усъвършенства.

На основание чл.38, ал.3 от Закона за предучиищното и училищното образование, след съгласуване със съотвeтните институции, за учебната 2016/2017 година да се приемат в V клас 56 ученици (две паралелки), които са измежду класираните в низходящ ред чрез сумата от двата най-високи резултата, постигнати на следните изяви:

 1. “Зимните състезания по информатика" група Е – 5-6.03.2016г., Велико Търново или “Пролетните математически състезания"2-3.04.2016г., Плевен.
 2. Състезания, провеждани в гр. Варна:
 •  Областен кръг на олимпиадата по математика* - 2 февруари 2016г. ;

 • Областен кръг на олимпиадата по информатика* - 18 март 2016г. ;

 • Областен кръг на Математическото състезание "Европейско Кенгуру" или турнира „Млад талант“** - 19 март 2016 г.;

 • “Великденско математическо състезание” – 23 април 2016г.;

 • "Преглед на знанията по информатика" – 8 май 2016г.

 • "Преглед на знанията по математика" – 14 май 2016г.

  Резултатите от състезанията, които се проведждат в гр. Варна се зачитат за класиране, при условие, че ученикът се е явил на състезанието в Математическа гимназия или Математическа гимназия е съорганизатор.

  Учениците, участвали в посочените състезания или олимпиади се подреждат в низходящ ред чрез числата, получени както следва:

 1. На учениците, постигнали I, II или III резултат на “Зимните състезания по информатика" група Е или “Пролетните математически състезания се присъзждат съответно 100, 95 и 90 точки;

 2. На учениците, участвали на посочените състезания в град Варна при умножението на броя на точките от съответното състезание с числото:

 • 0,625 за Областен кръг Математическото състезание "Европейско Кенгуру" и точките, получени на допълнителните задачи, решавани за турнира "Млад талант" умножени с 1,

 • 0,28       за Областен кръг на олимпиадата по информатика,

 • 4,00       за Областен кръг на олимпиадата по математика,

 • 1,00       за Великденско математическо състезание,

 • 1,000     за "Преглед на знанията по математика",

 • 1,000     за "Преглед на знанията по информатика".

  По този начин резултатите стават сравними и се елиминира пропускането или слабото представяне на една или повече от изявите.

  В срок до 30 май 2016г. се обявява класирането на учениците и за приемане в V клас се поканват първите 56. При незаписване се поканва следващия/следващите в класирането до запълване на обявените места. Учениците с равен бал се поканват едновременно.

   Процедурата по приема може да се променя с решение на Педагогическия съвет, при промяна на регламента на някое от посочените състезания. Изменения могат да произтекат и от нормативни актове, Наредби, писма и др. на МОН или РИО - Варна.
  Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет на
  17.11.2015г.

  * До участие в Областния кръг на олимпиадата по математика се допускат ученици, получили не по-малко от 75% от максималния брой точки на Общинския кръг на олимпиадата.

  ** Турнирът "Млад талант" се провежда в деня на областния  кръг на Математическото състезание "Европейско кенгуру". Учениците от IV клас, които желаят могат да решават допълни задачи с подробно описване на решенията в продължение 60 минути. За тези задачи те могат да получат до 20 точки. За победител в турнира се определя ученикът, събрал най-много точки от Математическото състезание "Европейско кенгуру" и допълнителните задачи. На победителя се връчва купата на Директора на МГ.

   

  ПАВЛИН ПЕТКОВ
  ДИРЕКТОР


   График на състезанията

   Програма и примерна тема на "Преглед на знанията по математика" 

   Програма и примерна тема на "Преглед на знанията по информатика"

 

« page generated in: 0.002sec with 1 query »