EN DE
14.08.2014

Математическа гимназия  „Д-р Петър Берон“ 

   на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: Доставка на обзавеждане и оборудване за "ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ" - МГ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН" - ВАРНА, находящ се в кв."Чайка", алея "Акад. Никола Обрешков", гр. Варна” ,

че заседанието  по отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите до този етап участници ще се проведе на 19.08.2014 г. /вторник/ от 10:00 часа, в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ гр. Варна, ж.к.“Чайка”, алея „Академик Никола Обрешков“,  Mногофукционален учебен корпус, зала „Заседателна“.
04.08.2014

СЪОБЩЕНИЕ

    Напомняме на всички ученици, които са заявили участие за теста на Австралийското математическо дружество в МГ"Д-р П.Берон" - Варна, че той ще се поведе на 7 август 2014г. от 10:00ч. За целта учениците трябва да се явят в 9:30ч. в двора на МГ"Д-р Петър Берон" - Варна

16.07.2014

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

за избор на изпълнител на обществена поръчка "Изпълнение на СМР на ЦЕНТЪР ЗА ПРИРОДНИ НАУКИ - МГ "Д-Р П. БЕРОН" - ВАРНА"

Цялата информация

09.07.2014

Подготовка за учебната 2014/2015г.

  1. Свободни места за ученици за учебната 2014/2015г.  в 10, 11 и 12 клас
  2. Списък с учебници за учебната 2014/2015г.
30.06.2014

Oткрита процедура

за избор на изпълнител на обществена поръчка "Доставка на обзавеждане и оборудване За "ЦЕНТЪР ПО ПРИРОДНИ НАУКИ" - МГ "Д-Р П. БЕРОН" - ВАРНА"

Цялата информация

Търсене
Ö S D

Изпитен център за Австрийска езикова диплома
Календар
09.06.2014
Учебни занятия
от 9.06.2014г.

Полезни връзки
МОН, РИО,
Община Варна
Актуално
Пробни изпити
Държавни
зрелостни изпити

Закон за защита
от дискриминация

Вътрешни правила за достъп
до обществена информация
на МГ "Д-р Петър Берон"

Извънкласни
дейности

« page generated in: 0.003sec with 4 queries »