Твоят час – Роботика и мехатроника

Поредно посещение в лаборатория на ТУ – Варна

04/01/2017|

Този път посещението е в лабораторията е по автоматизация на производства, работещи с флуиди - течности, представлява мини поточна линия за смесване на различни течни вещества по рецепти, затопляне на смесените течности до различни температури и бутилиране в различни съдове при точно дозиране на течността според вместимостта на съда. Учениците от извънкласната дейност по интереси [...]

Съвместна дейност по проект „Твоят час“ с ТУ – Варна

07/12/2016|

Групата за занимания по интереси "Роботика и мехатроника" по проект "Твоят час" извършва съвместна дейност с ТУ - Варна. Наши ученици от VIII3, VIIIд, Xв и Xж класове посещават лаборатория по "Роботика" в Технически университет - Варна. Занятията се водят от ас. инж. Николай Петков. Учениците имат възможност да се обучават и работят с изключително [...]