admin-usr

About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 77 blog entries.

Галина Гуцанова Колева

08/03/2016|

Ел. поща: gala_g.g.07@abv.bg Магистър по българска филология и преподавател в средните училища - 1983г., ВТУ "Кирил и Методий", гр. Велико Търново Втора специалност: история Специализация по педагогическа социология – 1989г., СУ „Климент Охридски“, гр. София Втори клас – квалификация – 1992г., ЦИУУРК, гр. София Професионална квалификация икономист – счетоводител със специалност счетоводство – 2003г., Икономически [...]

Димитрина Евдокиева Докимова

08/03/2016|

Ел. поща: ddokimova@gmail.com Бакалавър по История и география - СУ "Св. Климент Охридски", година на завършване - 2008г. Средносрочни обучения: "Обещаващи лидери в образованието" 2014г. Обучение на Фондация Америка за България, реализирано от Международния институт за образование и Колумбийския университет -Теми: Иновативни практики в преподаването; Образователни промени; Изграждане на образователна среда; Оценяване; Изграждане [...]

Йордан Любенов Аначков

08/03/2016|

Ел. поща: anachkov06@abv.bg Висше - ВИФ "Г.Димитров" София, 1985г., бакалавър, специалност: 1 - учител по ФВС, 2 - треньор по гимнастика, баскетбол Степен: V ПКС Общ трудов стаж: 29 Педагогически стаж в МГ: 6 Месторабота: 1984-87г-инструктор ФВС-ДФС"Приморец" Аксаково 1987-2009г-учител ФВС-СОУ"Яворов" Варна 2009------- учител ФВС-МГ"д-р П.Берон" Варна Длъжност: старши учител Преподава по: 5а,б 6а,б 7б [...]

Евгения Цонева Михайлова

08/03/2016|

Ел. поща: evgenya@abv.bg; mihaylova.mgberon@gmail.com 1981г. , Шуменски университет "Константин Преславски", магистър, Математик - преподавател по математика Степен: II ПКС Тема на разработката: „Проверка и оценка на знанията на учениците от X клас върху учебния материал „Показателни и логаритмични уравнения и неравенства“, 1997г., Институт за повишаване на квалификацията на учителите „Д-р Петър Берон“ – Варна Публикации: [...]

Диян Йорданов Станев

08/03/2016|

Ел. поща: stanev05@abv.bg 2013, НСА "Васил Левски" София, учител по ФВС 1993, Техникум по Корабостроене и корабоплаване Варна, моторист-моряк 2001 ЮЗУ "Неофит Рилски" Благоевград бакалавър Международни отношения Степен: V ПКС Специализации: Лиценз С- треньор по футбол 2г БТШФ към НСА "Васил Левски" София Краткосрочни обучения: Сертификат - треньор по футбол 3 дена БТШФ към [...]

Снежана Симеонова Аначкова

08/03/2016|

Ел. поща: ssimeon_va@abv.bg 1984г., ВИФ "Г.Димитров" , педагогически профил и втора специалност треньор по гимнастика 2000г. Хореография - ВСУ Степен: V ПКС Общ трудов стаж: 30 Педагогически стаж в МГ: 10 Длъжност: старши учител Преподава по: ФВС - 9 клас; ФВС - 10 клас; ФВС - 9 клас - лека атлетика; ФВС - 10 [...]

Кремена Кръстева Колева

08/03/2016|

Ел. поща: kremkoleva@abv.bg През 1994 г .завършване на висше образование във ВТУ "Св.св. Кирил и Методий" със степен "Магистър", специалност "Българска филология". Средносрочни обучения: "Базови и специфични компютърни умения на учители по БЕЛ" - 2006 г., 40 часа, Национален Педагогически център, "Обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор по БЕЛ" - 2010 г., [...]

Надежда Апостолова

08/03/2016|

Ел. поща: maximumbg@gmail.com Висше образование, ВПИ „К.Преславски“-Шумен, специалност – български език и литература, година на дипломиране-1989г. Степен: II ПКС Тема на разработката: Възможности за формиране на естетическо съзнание и естетическо отношение в средния образователен курс по литература, година на защита – 19.07. 1995г., ВПИ - Шумен Средносрочни обучения: Сертификат за завършено обучение на оценители по [...]

Яна Росенова Белчева

08/03/2016|

Ел. поща: yanabelcheva@gmail.com Българска филология, 2012, СУ "Св. Климент Охридски" Предстои завършване магистърска степен Английски език и методика в ПУ "Пайсий Хилендарски" през 2016 Общ трудов стаж: 4 Педагогически стаж в МГ: 2 Месторабота: Преподавала съм английски език на всички нива до C1, български език и литература съм преподавала в МГ, както и в няколко [...]

Юлия Илиева Димитрова

08/03/2016|

Ел. поща: julidbg@gmail.com 1987 , Висше образование, спец. “ЕСЕО”, ТУ - Варна (А-86, № 010716, рег. № 12160 / 23.09.1987 г.), електроинженер"Електронизация" 1987 - По време на следването придобих и Педагогическа правоспособност, спец. "Педагогика" - 2-годишен курс на обучение към Факултет Обществени професии към ТУ-Варна, Удостоверение № 814 / октомври 1987 г., ТУ-Варна Степен: II [...]