На основание чл. 148, ал. 2 от ЗПУО учениците:
1. Станислав Галинов Кюлджиев и Георги Христов Янев се допускат до полагане на приравнителни изпити по:
математика (учебно съдържание – 9. клас, профилирана подготовка),
английски език – писмен и устен ( учебно съдържание – 8. клас, интензивно изучаван),
английски език – писмен и устен ( учебно съдържание – 9. клас, за профилирани гимназии),
музика ( учебно съдържание – 9. клас за профилирани гимназии),
изобразително изкуство (учебно съдържание – 9. клас за профилираните гимназии),
математика* (учебно съдържание – 10. клас, профилирана подготовка),
информатика* – писмен и практически (учебно съдържание – 10. клас, профилирана подготовка).

* Изпитите по математика и информатика с учебно съдържание за 10 клас се отнасят само за Станислав Кюлджиев. Изпитът по математика с учебно съдържание за 10 клас ще се проведе на 14 септември от 9:00 часа в стая 206.

2.Емануил Людмилов Манолов се допуска до полагане на приравнителни изпити по:
математика (учебно съдържание – 9. клас, профилирана подготовка),
английски език – писмен и устен ( учебно съдържание – 8. клас, интензивно изучаван),
английски език – писмен и устен ( учебно съдържание – 9. клас, за профилирани гимназии).

3. Ник Страмински се допуска до полагане на приравнителни изпити по:
математика (учебно съдържание – 10. клас, профилирана подготовка),
информатика – писмен и практически (учебно съдържание – 10. клас, профилирана подготовка).

Учениците:
1. Катерина Христова Петкова се допуска до приравнителни изпити по френски език (писмен и устен) – втори чужд ( учебно съдържание – 9. 10. и 11 клас)

2. Дария Недорубова се допуска до приравнителни изпити по руски език (писмен и устен) – втори чужд ( учебно съдържание -9. и 10. клас)

3. Петър Радомиров Колев се допуска до полагане на приравнителен изпит по руски език ( писмен и устен) – втори чужд ( учебно съдържание – 9. клас)

4. Невена Бориславова Бенева се допуска до  полагане на приравнителни изпити по математика  (учебно съдържание – 9. клас, профилирана подготовка)

Изпитите ще се проведат както следва:
07.09.2017г. ( четвъртък)
Руски език – 9. клас
Френски език – 9. клас
Английски език – 8. клас

08.09.2017г. (петък)
Руски език – 10. клас
Френски език – 10. клас
Английски език – 9. клас

11.09.2017г. (понеделник)
Френски език – 11. клас
Математика – 9. клас
Математика – 10. клас

12.09.2017г. (вторник)
Информатика – 10. клас

13.09.2017г. (сряда)
Музика – 9. клас
Изобразително изкуство – 9. клас

Начало на всички писмени изпити – 9:00 часа в стая 206.
Начало на устния и практическия изпит, както и на изпита по изобразително изкуство – 13:00 часа, в стаи както следва;
205 стая – английски език, 206 – френски език, 204 – руски език, зала 2000 – информатика