Учебниците за учениците от V, VI и VII клас са безплатни и се получават от гимназията.
Учебниците за учениците от VIII клас ще могат да се закупуват след избора им след 31.08.2017г.
Част от учебниците за учениците от IX клас ще могат да се закупуват след избора на новите учебници за VIII клас след 31.08.2017г.

Списък с учебниците за учениците от IX, X, XI и XII клас (*.pdf)
Уточняваща информация:
Учебник за XI клас по физика:
Физика и астрономия X клас, ЗП, изд. Булвест 2000, автори М. Максимов и Г. Христакудис, издание 2017 год.

Препоръчителна литература за учениците от VIII клас (*.pdf)