Съгласно заповед РД -09-769 на Директора на МГ „Д-р Петър Берон” запознаването с индивидуалните оценки и изпитните работи от държавните зрелостни изпити за учениците от МГ „Д-р Петър Берон” ще се извърши при следните условия:

I. График:

  • 13.06.2017г.          14:30 – 17:30 часа
  • 14.06.2017г.          13:30 – 16:30 часа
  • 15.06.2017г.          13:30 – 16:30 часа

II. Място:  Актова зала.

Забележка: Запознаването се извършва по електронен път след въвеждане на И НА ВХОДЯЩИЯ НОМЕР НА ЗРЕЛОСТНИКА.