1994 г., ВПИ гр. Шумен, Магистър по физика и математика.
2007г., ШУ „Епископ Константин Преславски“, Бакалавър по математика и информатика.
Общ трудов стаж: 19
Педагогически стаж в МГ: 1
Месторабота:
1995-1996 г. Асистент по атомна и ядрена физика, ВПИ град Шумен.
1996-1998 г. Хуманитарна гимназия „Св.Св. Кирил и Методий“ град Добрич, учител по физика и математика.
1998-2000 г. ЧОУ „Знание и сила“ град Варна, учител по физика и математика.
2000-2015 г. СОУ „Любен Каравелов“ град Варна, главен учител по математика и информатика.
Длъжност: старши учител
Преподава по: Математика – 9 клас, ПП; Математика – 10 клас, ПП;
Руски език;
Немски език;
Английски език В1;
Много добра работа с приложенията на Microsoft Office.