31.05.2016

Във връзка със зачитане на верен отговор както 12, така и 24 на задача 8 от Прегледа на знанията по математика, окончателното класиране, съобразно правилата за прием в 5 клас на МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2016/2017 година, е следното.

07.04.2016г.
Поради обявяването на 14 май 2016г. за работен ден Прегледа на знанията по математика ще се проведе на 15 май 2016г. (неделя).

02.03.2016г.
Във връзка с често задавани въпроси, свързани с подготовката на ученици от 4 клас за участие в Пролетните математически състезания – 2-3 април 2016г., гр. Плевен, както и за участията в останалите състезания от календара на състезанията за учебната година, на 7 март 2016г.(понеделник) от 18:00ч., в Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ ще се проведе родителска среща на всички заинтересовани с директора на гимназията Павлин Петков.
На срещата ще бъде коментиран и регламента за прием на ученици в V клас на МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна за учебната 2016/2017 година.

22.02.2016г.
На 27.02.2016г.(събота) от 9:30ч. ще се проведе контролна работа с ученици, които не посещават школи в МГ, но желаят да бъдат включени в отбора на МГ за Пролетните математически състезания.

РЕГЛАМЕНТ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН ІV КЛАС
В МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ – ВАРНА
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНA

Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – гр. Варна има 30-годишен опит в откриването и обучението на талантливи ученици в областта на математиката и информатиката. Тези заложби на децата започват да се проявяват на около 10-12-годишна възраст.

През годините се утвърди традицията подборът на такива ученици да се извършва докато те са в ІV клас, а обучението им в МГ да започва от V клас. С всяка изминала година технологията за извършване на приема се усъвършенства.

На основание чл.26а от Закона за Народната просвета, след съгласуване със съответните институции, за учебната 2016/2017 година да се приемат в V клас 56 ученици (две паралелки), които са измежду класираните в низходящ ред чрез сумата от двата най-високи резултата, постигнати на следните изяви:

 1. “Зимните състезания по информатика“ група Е – 5-6.03.2016г., Велико Търново или “Пролетните математически състезания“– 2-3.04.2016г., Плевен.
 2. Състезания, провеждани в гр. Варна:
  • Областен кръг на олимпиадата по математика* – 2 февруари 2016г. ;
  • Областен кръг на олимпиадата по информатика* – 18 март 2016г. ;
  • Областен кръг на Математическото състезание „Европейско Кенгуру“ и турнира „Млад талант“** – 19 март 2016 г. ;
  • „Великденско математическо състезание” – 23 април 2016г. ;
  • „Преглед на знанията по информатика“ – 8 май 2016г.;
  • „Преглед на знанията по математика“ – 14 май 2016г.

Резултатите от състезанията, които се провеждат в гр. Варна, се зачитат за класиране, при условие че ученикът се е явил на състезанието в Математическа гимназия или Математическа гимназия е съорганизатор.
Учениците, участвали в посочените състезания или олимпиади, се подреждат в низходящ ред чрез числата, получени както следва:

 1. На учениците, постигнали I, II или III резултат на “Зимните състезания по информатика“ група Е или “Пролетните математически състезания, се присъждат съответно 100, 95 и 90 точки, умножени с числото 1;
 2. На учениците, участвали на посочените състезания в град Варна, броят на точките от съответното състезание се умножава с числото:
 • 0,625 за Областен кръг на Математическото състезание „Европейско Кенгуру“ и точките, получени на допълнителните задачи, решавани за турнира „Млад талант“, умножени с числото 1,
 • 0,280 за Областен кръг на олимпиадата по информатика,
 • 4,000 за Областен кръг на олимпиадата по математика,
 • 1 за „Великденско математическо състезание“,
 • 1 за „Преглед на знанията по математика“,
 • 1 за „Преглед на знанията по информатика“.

По този начин резултатите стават сравними и се елиминира пропускането или слабото представяне на една или повече от изявите.

В срок до 30 май 2016г. се обявява класирането на учениците и за приемане в V клас се поканват първите 56. При незаписване се поканва следващият/следващите в класирането до запълване на обявените места. Учениците с равен бал се поканват едновременно.

Процедурата по приема може да се променя с решение на Педагогическия съвет при промяна на регламента на някое от посочените състезания. Изменения могат да произтекат и от нормативни актове, Наредби, писма и др. на МОН или РИО – Варна.

Регламентът е приет на заседание на Педагогическия съвет на 17. 11. 2015г.

* До участие в Областния кръг на олимпиадата по математика се допускат ученици, получили не по-малко от 75% от максималния брой точки на Общинския кръг на олимпиадата.

** Турнирът „Млад талант“ се провежда в деня на областния  кръг на Математическото състезание „Европейско кенгуру“. Учениците от 4 клас, които желаят могат да решават допълнителни задачи с подробно описване на решенията в продължение на 60 минути. За тези задачи те могат да получат до 20 точки. За победител в турнира се определя ученикът, събрал най-много точки от Математическото състезание „Европейско кенгуру“ и допълнителните задачи. На победителя се връчва купата на Директора на МГ.

Tема от състезанието „Млад талант“ 2015

ПАВЛИН ПЕТКОВ
ДИРЕКТОР

График на състезанията

Програма и примерна тема на „Преглед на знанията по математика“ 

Програма и примерна тема на „Преглед на знанията по информатика“