Съобщения

2011, 2017

Родителски срещи

20/11/2017|

На 22 ноември 2017г. (сряда) от 18:30 часа ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от V, VIII, IX, X и XI клас. На 23 ноември 2017г. (четвъртък) от 18:30 часа ще се [...]

2011, 2017

Записване за математически състезания

20/11/2017|

На 2 декември  2017г. МГ ще бъде домакин на Математическото състезание "Иван Салабашев". Записване: от 20 до 29 ноември 2017г. в "Офис МГ" с работно време от 14:00 до 17:00 часа. На 9 декември  2017г. МГ [...]

3110, 2017

Решение на комисията за стипендии

31/10/2017|

Учениците, които са кандидатствали за стипендии, могат да се запознаят с протоколното решение на комисията в рубриката Училище=>Стипендии.

610, 2017

Квалификационна програма „Прогресивни образователни практики“

06/10/2017|

Фондация „Америка за България“ организира във Варна четиридневна квалификационна програма „Прогресивни образователни практики“. Тя е предназначена  за училищни екипи и в нея ще участват директори и учители от 10 училища във Варна и региона. Обучителният [...]

610, 2017

Математическо състезание „Хитър Петър“

06/10/2017|

Математическото състезание „Хитър Петър“ е за ученици от  3. до 8. клас и ще се проведе на 14.10.2017г. (събота). Домакин и основен организатор е гр. Габрово. Състезанието ще се проведе и в град Варна. Записване от [...]

410, 2017

Стипендии за I срок на учебната 2017/2018 година

04/10/2017|

От 5.X.2017г. (четвъртък) след 8:30 часа от офиса на МГ учениците от 8., 10., 11. и 12. клас могат да получат заявления за стипендии за първия срок на учебната 2017/2018г., а на информационното табло учениците [...]

1509, 2017

Начало на занятията на курсовете и школите

15/09/2017|

Занятията на курсовете и школите към МГ „Д-р Петър Берон“ ще започнат на 30 септември 2017 година (събота).

1409, 2017

График на смените за първия срок на учебната 2017/2018 година

14/09/2017|

Първа смяна ще учат учениците от V, VIII, IX, X, и XI клас. Начало на учебните занятия: 7:30 часа. Втора смяна ще учат учениците от VI, VII И XII КЛАС. Начало на учебните занятия: 13:30 часа.

1109, 2017

Откриване на новата учебна 2017/2018 година

11/09/2017|

Тържеството, посветено на откриването на учебната 2017/2018 година, ще се проведе от 11:00 часа на 15.09.2017г. Поканват се всички родители и бивши възпитаници на гимназията.

109, 2017

Подготовка за учебната 2017/2018 година

01/09/2017|

На 04.09.2017 год. (понеделник) от 18:00 в МГ ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от V клас. На 05.09.2017 год. (вторник) от 18:00 в МГ ще се проведе родителска среща с родителите на учениците [...]