Съобщения

1509, 2017

Начало на занятията на курсовете и школите

15/09/2017|

Занятията на курсовете и школите към МГ „Д-р Петър Берон“ ще започнат на 30 септември 2017 година (събота).

1409, 2017

График на смените за първия срок на учебната 2017/2018 година

14/09/2017|

Първа смяна ще учат учениците от V, VIII, IX, X, и XI клас. Начало на учебните занятия: 7:30 часа. Втора смяна ще учат учениците от VI, VII И XII КЛАС. Начало на учебните занятия: 13:30 часа.

1109, 2017

Откриване на новата учебна 2017/2018 година

11/09/2017|

Тържеството, посветено на откриването на учебната 2017/2018 година, ще се проведе от 11:00 часа на 15.09.2017г. Поканват се всички родители и бивши възпитаници на гимназията.

109, 2017

Подготовка за учебната 2017/2018 година

01/09/2017|

На 04.09.2017 год. (понеделник) от 18:00 в МГ ще се проведе родителска среща с родителите на учениците от V клас. На 05.09.2017 год. (вторник) от 18:00 в МГ ще се проведе родителска среща с родителите на учениците [...]

3108, 2017

Приравнителни изпити

31/08/2017|

На основание чл. 148, ал. 2 от ЗПУО учениците: 1. Станислав Галинов Кюлджиев и Георги Христов Янев се допускат до полагане на приравнителни изпити по: математика (учебно съдържание - 9. клас, профилирана подготовка), английски език [...]

2906, 2017

Приключи държавния план-прием в V клас в МГ

29/06/2017|

До 29.06.2017г. бяха записани всички класирани ученици за държавния план-прием в V клас в МГ "Д-р Петър Берон" за 2017/2018 година. Няма незаети места.

2606, 2017

Записване за школи и курсове за учебната 2017/2018 година

26/06/2017|

31.07.2017г. За попълване на групите за учебната 2017/2018г. ще има организирано допълнително записване в периода от 4 до 14 септември 2017 година. Уважаеми родители и ученици, Започва записване за школите и курсовете към учебния център [...]

2206, 2017

Промяна в учебните смени за 23 юни 2017 година

22/06/2017|

Във връзка с провеждане на Национално външно оценяване по чужд език за ученици в VIII клас, на 23 юни 2017 година (петък) учебните занятия ще се водят при следния график: Учебните занятия за учениците от [...]

1806, 2017

Подаване на документи за класиране за прием в V клас

18/06/2017|

Подаването на документите за класиране за прием в V клас в МГ "Д-р Петър Берон" за учебната 2017/2018 година е от 19 до 23 юни 2017 година в стая 107 при следното работно време: на 19.06.17 (понеделник) [...]

1706, 2017

Резултати от състезанието „Откриване на млади таланти“, проведено в МГ „Д-р П. Берон“ – Варна

17/06/2017|

Резултатите от проведеното в МГ "Д-р П. Берон" състезание "Откриване на млади таланти". На 19 юни 2017г. (понеделник) от 8:00 до 10:00 часа в стая 107 учениците и техните родители могат да се запознаят с [...]