Профил „Природоматематически“

Клас Първи профилиращ предмет Първи чужд език Брой свободни места
12 Информационни технологии Английски език 1
12 Математика Немски език 2
11 Физика Английски език 2
11 Информационни технологии Френски език 1
11 Математика Английски език 2
10 Физика Английски език 1
10 Информационни технологии Френски език 2
10 Математика Английски език 1

 

Необходими документи

    1. Заявление за заемане на свободното място.
    2. Копие от учебния план, по който се е обучавал ученикът.