Профил „Природоматематически“

Клас Първи профилиращ предмет Първи чужд език Брой свободни места
12 Математика Немски език 1
11 Информационни технологии Френски език 1
11 Математика Английски език 2
11 Физика Английски език 2
10 Физика Английски език 1
10 Математика Английски език 1
10 Информационни технологии Френски език 1

Необходими документи

  1. Заявление за заемане на свободното място.
  2. Копие от учебния план, по който се е обучавал ученикът.
  3. Копие на последната страница на бележника на ученика, от която да се вижда, че ученикът е завършил учебната 2015-2016 г.