Пробни изпити

Следващи дати за пробни изпити: 23 април 2017г., 30 април 2017г., 7 май 2017г., 13 май 2017г.
Изпитите на 13 май ще бъдат проведени от 12:00 часа.