ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА на МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-р П. БЕРОН“ – гр. ВАРНА