Информация за ученически олимпиади през учебната 2016/2017 година

Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година


Резултати от общинския кръг на олимпиадата по математика (*.xlsx)
Списъци на класираните за областния кръг на олимпиадата по математика (*.xlsx)

Списъци на класираните за областния кръг на олимпиадата по информатика (*.pdf)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по английски език (*.xls)
Списъци на класираните за областния кръг на олимпиадата по английски език (*.xls)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език – VII клас     V,VI,VIII,IX,X,XI,XII (*.docx)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по немски език (*.xls)
Списъци на класираните за областния кръг на олимпиадата по немски език (*.xls)

Резултати от общинския кръг и списъци на класираните за областния кръг на олимпиадата по руски език (*.xlsx)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по математическа лингвистика (*.xlsx)
Списъци на класираните за областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика (*.xlsx)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по философия (*.xlsx)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по физика (*.xls)
Списъци на класираните за областния кръг на олимпиадата по физика (*.xls)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по астрономия (*.xlsx)
Списъци на класираните за областния кръг на олимпиадата по астрономия (*.xls)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по химия (*.xls)
Списъци на класираните за областния кръг на олимпиадата по химия (*.xls)

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по биология (*.xls)
Списъци на класираните за областния кръг на олимпиадата по биология (*.xls)