Информация за ученически олимпиади през учебната 2016/2017 година

Заповед № РД09-1369/15.09.2016 г. за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016-2017 година