Обществен съвет към Математическа гимназия „Д-р Петър  Берон“ – Варна

Председател:
Добрин Каишев
e-mail: [email protected]
Членове:
Анета Маджарова e-mail:[email protected]
Ася Рижова e-mail: [email protected]
Здравко Славов
e-mail: [email protected]
Калина Стоянова e-mail: [email protected]
Нели Димитрова e-mail: [email protected]
Соня Въчинска e-mail: [email protected]
Станислав Захариев
e-mail: [email protected]
Таня Грандева e-mail: [email protected]

Резервни членове:
Десислава Шишманова e-mail: [email protected]
Снежана Апостолова
e-mail: [email protected]
Бисерка Жолтовска
e-mail: [email protected]
Величка Дамянова e-mail: [email protected]
Благовеста Михайлова e-mail: [email protected]

Протокол от събрание на родителите за избор на обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 Протокол от заседанието на Обществения съвет, проведено на 12.01.2017

05.04.2017г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 18.04.2017г. от 18:00ч. с дневен ред:

  • Разискване за необходимостта от предоставяне на петно за нова сграда на МГ;
  • Организационни въпроси

 

16.02.2017г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 27.02.2017г. (понеделник), от 18:00ч. с дневен ред:

  • Становище по бюджета на МГ „Д-р Петър Берон“ за  2017 година.

 

03.01.2017г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 12.01.2017г. (четвъртък), от 18:30ч. с дневен ред:

  • Становище по държавния план-прием на ученици в V и VIII клас за учебната 2017/2018г.
  • Становище по кандидатстването на МГ „Д-р Петър Берон“ за включване в списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018г.