Обществен съвет към Математическа гимназия „Д-р Петър  Берон“ – Варна

Председател:
Добрин Каишев
e-mail: dobrin.kaishev-sc@mgberon.com
Членове:
Анета Маджарова e-mail: aneta.madzharova-sc@mgberon.com
Ася Рижова e-mail: asya.rizhova-sc@mgberon.com
Здравко Славов
e-mail: zdravko.slavov-sc@mgberon.com
Калина Стоянова e-mail: kalina.stoyanova-sc@mgberon.com
Нели Димитрова e-mail: neli.dimitrova-sc@mgberon.com
Соня Въчинска e-mail: sonya.vachinska-sc@mgberon.com
Станислав Захариев
e-mail: stanislav.zahariev-sc@mgberon.com
Таня Грандева e-mail: tanya.grandeva-sc@mgberon.com

Резервни членове:
Десислава Шишманова e-mail: desislava.shishmanova-sc@mgberon.com
Снежана Апостолова
e-mail: snezhana.apostolova-sc@mgberon.com
Бисерка Жолтовска
e-mail: biserka.zholtovska-sc@mgberon.com
Величка Дамянова e-mail: velichka.damyanova-sc@mgberon.com
Благовеста Михайлова e-mail: blagovesta.mihaylova-sc@mgberon.com

Протокол от събрание на родителите за избор на обществен съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

 Протокол от заседанието на Обществения съвет, проведено на 12.01.2017

05.04.2017г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 18.04.2017г. от 18:00ч. с дневен ред:

  • Разискване за необходимостта от предоставяне на петно за нова сграда на МГ;
  • Организационни въпроси

 

16.02.2017г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 27.02.2017г. (понеделник), от 18:00ч. с дневен ред:

  • Становище по бюджета на МГ „Д-р Петър Берон“ за  2017 година.

 

03.01.2017г.
Свиква се заседание на Обществения съвет на 12.01.2017г. (четвъртък), от 18:30ч. с дневен ред:

  • Становище по държавния план-прием на ученици в V и VIII клас за учебната 2017/2018г.
  • Становище по кандидатстването на МГ „Д-р Петър Берон“ за включване в списъка на иновативните училища за учебната 2017/2018г.