Национално външно оценяване в VII клас през учебната 2016/2017 година

Български език и литература – 19 май 2017 г.

Математика – 22 май 2017 г.

Чужди езици – 29 май 2017 г.

Повече подробности – на сайтовете на МОН и РУО Варна.


Национално външно оценяване в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2016/2017 година

Чужд език – 23 юни 2017 г.

Повече подробности – на сайтовете на МОН и РУО Варна.