Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2016/2017 година

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по математика (*.xlsx)
Списъци на класираните за областния кръг на олимпиадата по математика (*.xlsx)