Държавни зрелостни изпити 2017

Дати за провеждане на ДЗИ за учебната 2016/2017г.

сесия май-юни:

  • БЕЛ – 19 май 2017г., начало 8:00ч.
  • Втори ДЗИ – 22 май 2017г., начало 8:00ч.
  • ДЗИ по желание – от 26 май до 2 юни 2017г.,начало 8:00ч.

Инструктаж за зрелостника
Инструктаж за квестора
Заповед за утвърждаване на образци на документи
График на дейностите


сесия август-септември

  • БЕЛ – 28 август 2017г., начало 8:00ч.
  • Втори ДЗИ – 29 август 2017г., начало 8:00ч.
  • ДЗИ по желание – от 30 август до 5 септември 2017г., начало 8:00ч.

По-подробна информация можете да намерите на: