Учебна 2016/2017 година

  1. Разписание на часовете за I срок
   Учебните занятия за учениците от V, VI и XII клас се провеждат с начало 7:30 часа (I смяна).
   Учебните занятия за учениците от VII, VIII, IX, X и XI клас се провеждат с начало 13:30 часа (II смяна).
  2. График за срещите с родители през II срок на учебната 2016/2017 година
  3. График за консултациите с ученици през II срок на учебната 2016/2017 година
  4. График за провеждане на контролни и класни през I срок на учебната 2016/2017 година