Ръководство на
Математическа гимназия “Д-р Петър Берон” – Варна

Директор
Павлин Панов Петков

Заместник-директори

по учебна дейност:
Евгения Цонева Михайлова
evgeniya.mihaylova@mgberon.com
Сашка Томова Миланова
sashka.milanova@mgberon.com
Димитрина Евдокиева Докимова
dimitrina.dokimova@mgberon.com

по административно-стопанска дейност:
Кремена Георгиева Ганчева
kremena.gancheva@mgberon.com
Емил Димитров
emil.dimitrov@mgberon.com

тел. 052/ 302-107